نشانی دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان فرشته ، خیابان بوسنی و هرزگوین ، بن بست فراهانی ، پلاک 4 ، واحد 2

    نشانی کارخانه :

تهران ، کیلومتر 15 جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بلوار خرمدشت ،خیابان پنجم غربی ، پلاک 116

 

 کد پستی :1657114541

   تلفن تماس:            93 78 01 22 - 021

  

 

   تلفن تماس:     7 - 26 69 21 76 - 021

                                     2 - 01 78 21 76 - 021

                                           98 24 21 76 - 021

   فکس:                    99  24 21 76 - 021